مهر ۱, ۱۳۹۶

چربی اطراف قلب

لورد راز بیری مولف کتاب ناپلئون گمان کرده است که یکی از عوامل شکست ناپلیون این بود که در اواخر ایام سلطنت پیه زیادی قلب امپراطور را احاطه نموده و باین واسطه حالت روحیه او تغییر کرده و از درجه نشاط و همت اولیه خود ساقط گردید و نیز یکی از مجلات آمریکا در این نزدیکها مقاله ای در موضوع چاقی و لاغری نشر داده است که خلاصه آنرا ذیلا مینگاریم از طرف علمای قرن حاضر کوششهای زیادی برای وقوف برعلل و اسباب چاقی و درک مضرات یا منافع آن به عمل آمده است و بالاخره بر این قضیه اتفاق کرده اند که آن جسمی که بتواند غذای خودرا زودتر یا بیشتر مبدل به (کالوری) بنماید از زحمت چاق شدن راحت خواهد گردید و هرگاه ماشین بدن انسان عاجز از تبدیل غذای خود به ماده فوق الذکر شد آن غذا به پیه و چربی تبدیل گشته و اطراف قلب را فراخواهد گرفت. در ظرف بیست ساله اخیر دانشمندان عالم موفق شدند که برای استنباط درجه حرارت و تعیین مقدار(کالوریها) جسم انسان را اختراع کنند که بتواند درکمال دقت منظور آنها را ارائه دهد تا اخیرا به مقصود خود نائل و آلتی را بنام (کالوریمتر)تنبع نمودند.

نظر شمانظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *